Toiminta

Yhdistyksen tavoitteena on edistää alueen asukkaiden yhteisiä etuja. Asuinviihtyvyyden parantamiseksi järjestetään talkoita, retkiä ja juhlia sekä eri ikäryhmille suunnattua toimintaa. Lisäksi yhdistys haluaa ylläpitää hyvät ja tiiviit suhteet kaupunkiin ja vaikuttaa aktiivisesti alueen kehittämiseen.

GOKY Toimintasuunnitelma 2017

Vastaa