Karhusuonpuro talkoot 10.9.2016

Gumbölen Omakotiyhdistyksen jäsenet oli kutsuttu ottamaan osaa Karhusuonpuron sekä purolaakson talkoisiin lauantaina 10.9.2016. Karhusuonpuron talkoot järjesti Espoon ympäristöyhdistys yhteistyössä LähiTapiolan ja Virtavesien hoitoyhdistys ry:n, Virhon kanssa. Paikalla oli kaikenkaikiaan 16 talkoolaista sekä muutamia lapsiakin – asukkaita tuli paikalle myös mukavasti. 

Espoon ympäriatöyhdistyksen varapuheenohtajan, Pirjo Itkosen terveiset omakotiyhdistyksen uutiskirjeeseen:

Espoon ympäristöyhdistyksen pitkäaikaisena aktiivina ja varapuheenjohtajana olen erityisen iloinen siitä, että asukasyhdistys on ottanut sydämelleen Karhusuonpuron kunnostamisen. Yhdessä eri toimijoiden kanssa pystymme paremmin puolustamaan puroa ja sen reunametsiä. Karhusuonpuro tarjoaa hienon lähiluontokohteen kaikenikäisille.”

Terveiset talkoissa mukana olleelta LähiTapiolan yritysvastuupäälliköltä Elina Kuuselalta:

“Karhusuonpuro on LähiTapiolan kummikohde Espoossa ja sitä kunnostetaan meritaimenen kutupaikaksi. Talkoilla tehdään konkreettista työtä uhanalaisen lajin säilymiseksi. LähiTapiolan ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteistyön tavoitteena on edistää suomalaisen luonnon monimuotoisuutta sekä ihmisten ja lähiympäristön hyvinvointia kannustamalla luonnossa liikkumiseen.”


Karhusuonpuro ja sen purolaakso on Espoon virtavesiselvityksen mukaan paikallisesti arvokas virtavesikohde:

Karhusuonpuron lehtopurolaakso

Karhusuonpuro on arvokas luonto- ja virtavesikohde, jolla elää monipuolinen lajisto. Purouoma ja sitä reunustava kasvillisuus ja puusto on säilynyt melko luonnontilaisena, huolimatta alueen kapeudesta kahden tien välissä.

Karhusuonpuro solisee kiemurtelevassa uomassa. Puron kivillä on paikoin vesisammalia, ja purosta voi löytyä alajuoksulla havaittuja taimenia ja pikkunahkiaisia. Purolaakso muodostaa tärkeän kulkuyhteyden monille lajeille, kuten vilkkaalle saukolle ja hämärissä puusta toiseen liitävälle liito-oravalle.

Kuusivaltaisessa lehdossa kasvavat uljaat kotkansiivet ja muut lehtokasvit. Vanhat kuuset ja kookkaat lehtipuut tarjoavat suoja- ja pesäpaikkoja linnuille, liito-oraville ja lepakoille. Puiden varjostus ja karike on tärkeää myös puron eliöille. Lehtopensaiden tiheiköissä viihtyvät satakielet ja punarinnat ja pikkunisäkkäät löytävät sieltä suojapaikkoja ihmisasutuksen keskellä. Lahopuu on monen eliön elinehto ja runkojen hajotessa ravinteet palautuvat uuden kasvillisuuden käyttöön.

Purolaaksoa suojaa kaavamerkintä, jonka mukaan puron luonnontilaa ei saa muuttaa, ja liito-oravan elinympäristöä ei saa heikentää. Ethän roskaa tai vahingoita kasvillisuutta alueella, niin purolaakson luonto säilyy kauniina myös tulevaisuuteen!

Categories: Yleinen Tags: Avainsanat: , , ,