Tekijä: Sanna Haakana

Karhusuon koulun hanke 5.1.2017

Hankintapäätös hankinta-asiasta Karhusuon tilaelementtirakenteinen koulu, vaihe 1 on lainvoimainen ja urakkasopimus on allekirjoitettu 5.1.2017 tilatoimittaja Parmaco Oy:n kanssa.

Categories: Yleinen

Karhusuon koulun hanke 1.12.2016

Espoon kaupungilta tiedoksi:

Karhusuon opettaja-asuntolan purkutyö
Hankinnan kohde: Karhusuon opettaja-asuntola (osoite: Karhuniitynkuja 6, 02810 Espoo).

Hankkeen tavoiteaikataulu on seuraava: arvioitu purkamisen aloitusajankohta on joulukuussa 2016. Urakka-aika on 2 kk.
Purku-urakan suorittajaksi on valittu Puramex Oy.

Categories: Yleinen

Gumbölen Omakotiyhdistyksen syyskokous 25.10.2016

GUMBÖLEN OMAKOTIYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS pidettiin 25.10.2016 Karhusuon koululla.

Ennen kokousta jäsenille oli järjestetty linja-autokyyti sekä HSY-opas Ämmässuon tutustumiskierrosta varten.  Linja-autokyyti lähti  Karhusuon kirjastolta kello 15:30 ja valitettavasti tämä haastava aikataulu vaikutti selvästi osallistujamäärään – vain 17 yhdistyksen jäsentä käytti tämän mahdollisuuden hyväkseen. Gumbölen Omakotiyhdistys sponsoroi myös Karhusuon koulun yläluokkalaisille 2 bussikyytiä Ämmässuon tutustumiskäynnille.

Syyskokous pidettiin sääntöjen määrittelemässä järjestyksessä. Sanna Haakana jatkaa puheenjohtajana vuoden 2017 ja hallitus 2017 valittiin. Pitkään hallituksessa aktiivisesti mukana ollut Joni Mäenpää erosi hallitustyöstä ja uudeksi  hallituksen jäseneksi valittiin karhusuolainen Elina Piekkola. Kiitos Joni yhdistyksen eteen tekemästäsi työstäsi  ja tervetuloa Elina mukaan! Muut 2016 hallituksen jäsenet jatkavat vuonna 2017.

Syyskokouksen asialistan ulkopuolella keskusteltiin muun muassa tulevasta GOKY juhlavuodesta sekä myös tiedottamisen haasteista alueella. Yhdistyksen hallituksen aikaresurssit puoltavat tällä hetkellä sähköistä tiedottamista – tiedote jaetaan edelleen 4 kertaa vuodessa postilaatikkoon. Yhdistyksen hallitus on kuitenkin ottanut kokouksessa nousseet mielipiteet ylös ja miettii miten parantaa tilannetta jatkossa.

Categories: Yleinen

Puheenjohtajan terveiset 19.11.2016

 

Gumbölen Omakotiyhdistyksellä on ollut vauhdikas syksy – järjestettyjä matalan kynnyksen tapahtumia ja tilaisuuksia on ollut joka kuukaudelle vähintään yksi. Tapahtumien aiheet ovat vaihdelleet alueella tapahtuvista muutoksista kodin turvallisuuteen. Osanottajia tapahtumiin on ollut erittäin vaihtelevasti ja olemmekin yhdistyksen hallituksessa miettineet tätä paljon – kuluneen vuoden aikana on tehty jo isoja muutoksia Omakotiyhdistyksen viestintään ja tulemme edelleen parantamaan tiedonkulkua resurssiemme puitteissa, kuten syyskokouksenkin pöytäkirjaan tuli merkittyä.

Alkamassa on Gumbölen Omakotiyhdistyksen juhlavuosi – 50-vuotta vuonna 2017. Sen kunniaksi meillä on paljon ideoita ja toivottavasti tavoitamme vuonna 2017 suurimman osan yhdistyksen jäsenistä. Kerro meille missä ja miten sinä ja perheesi haluaisitte tavata muita kyläläisiä. Olemme nyt järjestäneet niin sosiaalisessa mediassa kuin myös Karhusuon Kirjastolla kyselyn kaikille Gumbölen alueen asukkaille – kysely auki koko loppuvuoden.  Haluamme tietää mm. millaisia tapahtumia kannattaa järjestää ja millaisiin tapahtumiin ihmiset haluavat osallistua – tapahtumiahan ei kannata järjestää, jos aihealueet eivät jäseniä kiinnosta. 🙂

Juhlavuoden kunniaksi avaamme ensi vuonna enemmänkin mahdollisuuksia jäsenille osallistua ja vaikuttaa Omakotiyhdistyksen toimintaan. Juhlajulkaisuun tarvitsemme edelleen tarinoita alueesta sekä kuvamateriaalia niin alueen historiasta kuin nykypäivästäkin.

Ihanaa talvikautta koko kylälle. Mikäli lumitilanne jatkuu hyvänä, meidän perheen löytää pulkkamäestä. 🙂 Terveisin, Sanna Haakana

Categories: Yleinen

Karhusuonpuro talkoot 10.9.2016

Gumbölen Omakotiyhdistyksen jäsenet oli kutsuttu ottamaan osaa Karhusuonpuron sekä purolaakson talkoisiin lauantaina 10.9.2016. Karhusuonpuron talkoot järjesti Espoon ympäristöyhdistys yhteistyössä LähiTapiolan ja Virtavesien hoitoyhdistys ry:n, Virhon kanssa. Paikalla oli kaikenkaikiaan 16 talkoolaista sekä muutamia lapsiakin – asukkaita tuli paikalle myös mukavasti. 

Espoon ympäriatöyhdistyksen varapuheenohtajan, Pirjo Itkosen terveiset omakotiyhdistyksen uutiskirjeeseen:

Espoon ympäristöyhdistyksen pitkäaikaisena aktiivina ja varapuheenjohtajana olen erityisen iloinen siitä, että asukasyhdistys on ottanut sydämelleen Karhusuonpuron kunnostamisen. Yhdessä eri toimijoiden kanssa pystymme paremmin puolustamaan puroa ja sen reunametsiä. Karhusuonpuro tarjoaa hienon lähiluontokohteen kaikenikäisille.”

Terveiset talkoissa mukana olleelta LähiTapiolan yritysvastuupäälliköltä Elina Kuuselalta:

“Karhusuonpuro on LähiTapiolan kummikohde Espoossa ja sitä kunnostetaan meritaimenen kutupaikaksi. Talkoilla tehdään konkreettista työtä uhanalaisen lajin säilymiseksi. LähiTapiolan ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteistyön tavoitteena on edistää suomalaisen luonnon monimuotoisuutta sekä ihmisten ja lähiympäristön hyvinvointia kannustamalla luonnossa liikkumiseen.”


Karhusuonpuro ja sen purolaakso on Espoon virtavesiselvityksen mukaan paikallisesti arvokas virtavesikohde:

Karhusuonpuron lehtopurolaakso

Karhusuonpuro on arvokas luonto- ja virtavesikohde, jolla elää monipuolinen lajisto. Purouoma ja sitä reunustava kasvillisuus ja puusto on säilynyt melko luonnontilaisena, huolimatta alueen kapeudesta kahden tien välissä.

Karhusuonpuro solisee kiemurtelevassa uomassa. Puron kivillä on paikoin vesisammalia, ja purosta voi löytyä alajuoksulla havaittuja taimenia ja pikkunahkiaisia. Purolaakso muodostaa tärkeän kulkuyhteyden monille lajeille, kuten vilkkaalle saukolle ja hämärissä puusta toiseen liitävälle liito-oravalle.

Kuusivaltaisessa lehdossa kasvavat uljaat kotkansiivet ja muut lehtokasvit. Vanhat kuuset ja kookkaat lehtipuut tarjoavat suoja- ja pesäpaikkoja linnuille, liito-oraville ja lepakoille. Puiden varjostus ja karike on tärkeää myös puron eliöille. Lehtopensaiden tiheiköissä viihtyvät satakielet ja punarinnat ja pikkunisäkkäät löytävät sieltä suojapaikkoja ihmisasutuksen keskellä. Lahopuu on monen eliön elinehto ja runkojen hajotessa ravinteet palautuvat uuden kasvillisuuden käyttöön.

Purolaaksoa suojaa kaavamerkintä, jonka mukaan puron luonnontilaa ei saa muuttaa, ja liito-oravan elinympäristöä ei saa heikentää. Ethän roskaa tai vahingoita kasvillisuutta alueella, niin purolaakson luonto säilyy kauniina myös tulevaisuuteen!

Categories: Yleinen Tags: Avainsanat: , , ,

Puheenjohtajan terveiset 13.9.2016

Tämän kertainen tiedote on täynnä asiaa sekä kalenteriin laitettavaa. Olemme kirjoittaneet tällä kertaa asioista vähän laajemminkin, sillä useat hankkeet vaativat ympärilleen laajempaa kehystä – kuten nyt esimerkkinä itselleni erittäin tärkeäksi noussut Karhusuonpuron kunnostus. Vielä vuoden alussa mietin, että aluetta halkova puropahanen kannattaa siistiä sekä maisemoida puistomaiseksi ja näin siis saisimme siitä “parhaan hyödyn irti”. Kuinka väärässä olinkaan ja onneksi Espoon Kaupungille lähettämäni tiedustelun myötä  pääsin kontaktiin oikeiden tahojen kanssa. Olen nyt tiedon karttuessa ymmärtänyt, että alueemme läpi virtaava Karhusuonpuro on lajissaan merkittävä ja olemmekin Gumbölen Omakotiyhdistyksessä sitoutuneet sen huolenpitoon yhdessä Virtavesien hoitoyhdistyksen, Espoon ympäristöyhdistyksen sekä Espoon kaupungin kanssa. Mikäli sinua aihe kiinnostaa, tule juttelemaan ja kerron mielellään lisää! Meidän perhe odottaa jo innokkaana lokakuun iltoja, jolloin pitäisi niin meritaimenen kuin nahkiaisenkin nousta puroon kutemaan – olemme paikalla katsomassa.

Tiedon kartuttaminen on nyt muutenkin tapetilla – johtuneeko vain syksystä vai onko kyseessä pidempi aikaisempikin suuntaus? Alueemme kirjasto toimikoon kaikkien asukkaiden olohuoneena ja sinne olemmekin järjestäneet muutamia jutusteluhetkiä ajankohtaisista aiheista. Kutsumme näitä tilaisuuksia GOKY asukasilloiksi ja toivomme tietenkin, että mahdollisimman moni tulee paikalle – aiheet koskevat joko alueen asioita taikka sitten keskustelemme omakotiasumisesta kaikkine kommervenkkeineen.

Siinä missä tiedon karttuessa voit turvata esimerkiksi elämäsi tärkeintä sijoitusta – omaa kotia – järkevillä teknisillä ratkaisuilla, haluamme myös että pystyt toimimaan oikein tulipalon sattuessa. Meillä on mahtava tilaisuus oppia alkusammutuksessa tarvittavia taitoja Sankarikoulutuksessa ja toivon todella sankoin joukoin asukkaita osallistumaan koulutukseen. Tiedotteessa 3/2016 on lisää tietoa sekä ohjeet ennakkoilmoittautumiseen!

Omakotiyhdistykselle on luvassa vauhdikas syksy, vauhdikkaampi kuin aikoihin! Pysythän mukana. 🙂

Terveisin, Sanna Haakana

Categories: Yleinen Tags: Avainsanat: , , , ,